पुरस्कार

image

पुरस्कार

सदर इमारतीस पर्यावरणाभिमुख प्रणाली वापराबाबतचे केंद्र शासनाच्या GRIHA या संस्थेचे पंचतारांकीत इमारत प्रमाणपत्र प्राप्त.

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017