पिंपरी-चिंचवड नव नगर विकास प्राधिकरण

पुरस्कार

एकात्मिक आवास मूल्यांकनासाठी ग्रीन रेटिंग

अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा अनुकरणीय प्रदर्शन

पुरस्कार सोहळा