पिंपरी-चिंचवड नव नगर विकास प्राधिकरण
Official Message: सदनिका व दुकानासाठी अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी. परिशिष्ट - अ (१२.५ % परतावा जमिन हस्तांतरण कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत.)

Visitors:www.pcntda.org.in