विभाग :- PIECC

विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती अलकनंदा माने
पदनाम अधिक्षक अभियंता
ई-मेल
संपर्कक्रमांक 020- 27652934 / 35, 27166000
Ext.No. 1401

पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कनव्हेंशन केंद्र

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन व परिषद केंद्र विकसित करण्याच्या हेतूने पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र व कनव्हेंशन सेंटर उभे करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे व पुण्याचे नाव जागतिक स्तरावर स्थापित होणार आहे. पुणे आंतराष्ट्रीय प्रर्दशन केंद्र व कनव्हेंशन सेंटर केंद्राचे काम दि. 24/4/2012 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांचे मार्फत राबविण्याचे ठरले. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभे करण्याचे काम पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने काम हाती घेतले आहे. प्रदर्शन केंद्राची एकूण जागा सुमारे 100 हेक्टर इतकी आहे.

PIECC ची उद्दीष्टे:-

  1. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर विकसित करणे
  2. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे स्थान उंचावणे व महाराष्ट्रातील उद्योगधंदयाचे बळकटीकरण करणे.
  3. व्यापार संवर्धनासाठी आणि सेवा उद्योगाची इको-सिस्टीम मजबुत करणे तसेच तयार करा आणि     रोजगाराच्या संधी वाढविणे.

PIECC प्रकल्पांची अंमलबजावणी पुढील टप्प्यांमध्ये करण्यात येईल: -

  • फेज I- खुले प्रदर्शन केंद्र
  • फेज II- बंदिस्त हॉल - ए, हॉल - बी आणि संबंधित पायाभूत सुविधा.
  • फेज III- बंदिस्त हॉल - सी, व्यावसायिक केंद्र आणि संग्रहालय.
  • फेज IV- कनव्हेंशन सेंटर

PIECC च्या मास्टर प्लॅनमध्ये खुले प्रदर्शन केंद्र, 3 प्रदर्शनी हॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर आणि संग्रहालय, अग्निशमन विभाग / व्हीआयपी लाउंज, सोयीस्कर खरेदी, बस डेपो, बहुस्तरीय कार पार्क, व्यावसायिक, रिटेल स्पेस, हॅलीपॅड, मेट्रो स्टेशन, स्टार व्यवसाय, हॉटेल, प्राथमिक शाळा, दवाखाने इ. समाविष्ट.

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017